Skulestart elevar

Skulestart for nytt skuleår 18/19 startar
opp måndag kl 08.30.

: Valle skule
Tid: mandag 20. august 08:30