Prøveeksamen munnleg-10 trinn. Ingen permisjon blir gitt.

Tid: mandag 30. april