Prøveeksamen -10 trinn. Ingen permisjon blir gitt.

Tid: mandag 9. april