kartleggingperiode 1-3 trinn- ingen permisjon blir gitt.

Tid: mandag 9. april